คลิก

#บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
-NEW บัญชีรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-NEW บัญชีรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

#ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภททั่วไป

-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

#ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสารถพิเศษ

-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสารถพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

#ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

-NEW ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป ประจำปี2565
-NEW ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปี 2565

-NEW ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป ประจำปี 2565.pdf
-NEW ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปี2565

#ประกาศการรับนักเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

-NEW ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

-NEW การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

#บัญชีรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

-NEW ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SME ม.4/6-4/7
-NEW
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SME ม.1/6-1/8

#ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ&โรงเรียนเดิม

-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ (SME) เข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปี2565
-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-คณิต-จีน (EMC) เข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปี2565
-NEW ประกาศผลการสอบนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท โรงเรียนเดิม ปี2565
-NEW ประกาศผลรายชื่อที่สอบได้สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษ SME เข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปี2565

---------###-----------

-NEW ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ วิทยฺ์-คณิต-อังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี2565
-NEW ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่สอบได้สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี2565

---------###-----------

-NEW ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ คณิต อังกฤษ)
-NEW ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดแผนการเรียนและห้องเรียน เข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม
-NEW ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ
-NEW ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อังกฤษ คณิต จีน)

-----###-----------------

- NEW ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

- NEW ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสำรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 ###----------------------

 

#ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 

 

Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
76
เนื้อหา
596
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1148931