ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒   เรื่อง รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

## ประกาศผลการสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

## ประกาศ รับสมัครร้านค่าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร1ธานี ๒ ปีการศึกษา 2566
## ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

 

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
24
เนื้อหา
632
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1942535