ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒   เรื่อง รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

## ประกาศ รับสมัครร้านค่าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร1ธานี ๒ ปีการศึกษา 2566
## ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

 

Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
53
เนื้อหา
605
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1504327