ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำ นศท.หญิง ปี ๒ ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุตและนศท.หญิง ปี ๓ ทดสอบการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในช่วงเช้า และช่วงบ่ายนำนศท. ทั้ง ๘ นาย เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สุราษฎร์ธานี
(ภาพโดย:ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)