กิจกรรมวิชาการ วันเปิดบ้านสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมการนำเสนอ IS และกิจกรรมแนะแนว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ภาพโดย:งานโสตฯ)