เอกสาร ปพ.5 ปีการศึกษา 1/2563

ในภาคเรียนที่ 1/2563 งานวัดผลได้ทำทำเอกสาร ปพ.5 ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2563 เรียบร้อยแล้วคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปรับใช้ตามระดับชั้นที่ตนเองได้รับมอบหมายดังนี้

รายการเอกสาร ปพ.5 ปีการศึกษา 1/2563

 

   

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...