Get Adobe Flash player
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday450
mod_vvisit_counterYesterday777
mod_vvisit_counterThis week2516
mod_vvisit_counterThis month30257
mod_vvisit_counterAll235570
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

รองฯจิตอนงค์ คงแก้ว มอบรางวัลโครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 
ภาพโดย:งานโสตฯ

ตามที่กลุ่มงานบริงานทั่วไป ได้มอบเงินพัฒนาห้องเรียน ห้องเรียนละ  ๑,๐๐๐  บาท เพื่อให้นักเรียนนำจำนวนเงินดังกล่าวไปพัฒนาห้องเรียน  บัดนี้คณะกรรมการได้ประเมินห้องเรียนทุกห้องประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เรียบร้อยแล้ว  โดยมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องนักเรียนและครูที่ปรึกษา โดยมีรายชื่อห้องดังนี้

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 06:47 น.)

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 06:49 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 09:31 น.)

 

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ สหวิทยาเขต ๑

 การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑  สหวิทยาเขต ๑  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โดยมีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 08:50 น.)

 

มุทิตาจิตท่าน ผอ.บัญญัติ สุขขัง ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ภาพโดย:งานโสตฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ ท่านผอ.บัญญัติ  สุขขัง เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   วันที่ ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 09:00 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๓ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน ๑๔๐ คน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศนาสัปดาห์รักการอ่าน ห้องสมุดกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศนาสัปดาห์รักการอ่าน ห้องสมุดกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โดยท่านผู้อำนวยการบัญญัติ สุขขัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลยอดนักอ่านแก่ครู/นักเรียน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “กล้าคุณธรรม ส.ธ. ๒” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


ภาพ:จักรดุลย์ โสภา
พงศ์พันธ์ คงประพันธ์
อัษฎาวุธ สุพัฒนกุล

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “กล้าคุณธรรม ส.ธ. ๒” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำดี และมีจิตอาสา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 09:03 น.)

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และพระครูวินัยธรองค์การ สิริปัญฺโญ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  รองฯจิตรอนงค์ คงแก้ว รองฯธีรเดช จู่ทิ่น  รองฯธรรมดล หงส์ทอง และรองฯอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และ ร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล พระครูวินัยธรองค์การ สิริปัญฺโญ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 09:07 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “กล้าคุณธรรม ส.ธ. ๒” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 
ภาพ:จักรดุลย์ โสภา
พงศ์พันธ์ คงประพันธ์
อัษฎาวุธ สุพัฒนกุล
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “กล้าคุณธรรม ส.ธ. ๒” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำดี และมีจิตอาสา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 09:04 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
แบบสำรวจข้อมูล
นักเรียนต้องการให้มีบริการพริ้นงานในห้องสืบค้นข้อมูล ICT มากน้อยเพียงใด
 
ผลงานนักเรียน