Get Adobe Flash player
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday149
mod_vvisit_counterYesterday338
mod_vvisit_counterThis week2448
mod_vvisit_counterThis month5511
mod_vvisit_counterAll257730
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

งานพิธีสัมพัจฉรานุสรณ์ ครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 
ภาพโดย: นายวงศธร
บำรุงจันทร์ นายธีรนันท์
จรูญรักษ์ และงานโสตฯ

 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ร่วมจัดงานพิธีสัมพัจฉรานุสรณ์  ครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อน้อมสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงประทานแก่ชาวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2014 เวลา 09:00 น.)

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557


ภาพโดย:งานโสตฯ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เพื่อถวายซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 

ต้อนรับครูใหม่มาปฏิบัติงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน 5 ท่าน


ต้อนรับครูใหม่มาปฏิบัติงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางเยาวภัค  ทองชะอม  ข้าราชการครูปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาไทย  2. นางสาวธีราพร  เนียมมีศรี  ปฏิบัติงานวิชาการ  3. นางสาวจุฬารัตน์  หนูนุ่ม  เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  4. นางาสาวสุธินี  วรรณกลัด  ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  5. นางวิลาวัลย์  วงศ์สนิท  เจ้าหน้าที่บัญชี

 
 

กิจกรรมวันเอดส์โลก ปีการศึกษา 2557


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557 “รักปลอดภัย ไร้โรคเอดส์” พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่นักเรียน
 

สำนักงานสภากาชาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประเมินผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒


สำนักงานสภากาชาดไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประเมินผู้บริหาร ครู  และนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 ธันวาคม 2014 เวลา 09:51 น.)

 

กิจกรรมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2557


ภาพโดย:งานโสตฯ
กิจกรรมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ทางโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้จัดพิธีถวายพระราชสดุดีขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 

นักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาในต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:44 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557 โดยมีการสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี-โท-เอก ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 แยกเป็นนักธรรมตรี 586 คน นักธรรมโท 585 และนักธรรมเอก 461 คน รวมทั้งสิ้น 1,632 คน
 

การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 04:03 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...