Get Adobe Flash player
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday395
mod_vvisit_counterThis week453
mod_vvisit_counterThis month6256
mod_vvisit_counterAll258475
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
ภาพโดย : ครูวรวิทย์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 09:30 น.)

 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูนฤชาติ สุวรรณพร

 
ภาพโดย : ครูเสกสรร 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูนฤชาติ  สุวรรณพร  เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในวันที่  28 มิถุนายน 2556 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 04:03 น.)

 

พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา 2556


ภาพ:ชุมนุมถ่ายภาพ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสดงความกตัญญูกตเวที ยึดมั่นในการกระทำดีมีค่านิยมที่ดีงาม  
 

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย มีหัวใจสมานฉันท์ รู้จักการทำงานร่วมกัน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

 

แนะนำครูใหม่มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

แนะนำครูใหม่มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน  3 ท่าน  ได้แก่ นายสุริยา  นาคใหม่  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ย้ายมาจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี   นางสาวสมบูรณ์  จินตุลา  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาจากโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  และนางสาวไพจิตร  กลับศรี ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล  วันที่ 4  มิถุนายน 2556  
 

คณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูพรทิพย์ ราชเสนา


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

คณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูพรทิพย์  ราชเสนา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  วันที่  30  พ.ค. 2556

 
 

โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556  เพื่อทดแทนลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้มีจำนวนครบ 40 คน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจำนวน 2 ท่านคือ คุณครูสมเกียรติ  จรูญรักษ์ และคุณครูเอกชัย  รอดกลิ่น วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะกับพระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะกับพระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ประจำปี 2556 เข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง  
 

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

 

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 
บทความ อื่นๆ ...