Get Adobe Flash player
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday193
mod_vvisit_counterThis week585
mod_vvisit_counterThis month6640
mod_vvisit_counterAll149843
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

กิจกรรมวันสุนทรภู่ รำลึกครูกวีสุนทรภู่

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  รำลึกครูกวีสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 16:17 น.)

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
ภาพโดย : ครูวรวิทย์
 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
ภาพโดย : ครูวรวิทย์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 09:30 น.)

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
ภาพโดย : ครูวรวิทย์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 09:30 น.)

 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูนฤชาติ สุวรรณพร

 
ภาพโดย : ครูเสกสรร 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูนฤชาติ  สุวรรณพร  เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในวันที่  28 มิถุนายน 2556 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 04:03 น.)

 

พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา 2556


ภาพ:ชุมนุมถ่ายภาพ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสดงความกตัญญูกตเวที ยึดมั่นในการกระทำดีมีค่านิยมที่ดีงาม  
 

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย มีหัวใจสมานฉันท์ รู้จักการทำงานร่วมกัน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

 

แนะนำครูใหม่มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

แนะนำครูใหม่มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน  3 ท่าน  ได้แก่ นายสุริยา  นาคใหม่  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ย้ายมาจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี   นางสาวสมบูรณ์  จินตุลา  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาจากโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  และนางสาวไพจิตร  กลับศรี ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล  วันที่ 4  มิถุนายน 2556  
 

คณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูพรทิพย์ ราชเสนา


ภาพโดย:ครูวรวิทย์ 

คณะผู้บริหารครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูพรทิพย์  ราชเสนา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  วันที่  30  พ.ค. 2556

 
 
บทความ อื่นๆ ...
แบบสำรวจข้อมูล
คุณมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด?