Get Adobe Flash player
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ กำหนดเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday135
mod_vvisit_counterYesterday353
mod_vvisit_counterThis week8804
mod_vvisit_counterThis month135
mod_vvisit_counterAll245068
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

ประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:ครูฤทธิศักดิ์

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 02:52 น.)

 

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู

ภาพโดย:งานโสตฯ 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๑ ราย ซึ่งได้เข้ามาร่วมฝึกประสบการณ์สอนในกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 10:20 น.)

 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 10:21 น.)

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

ภาพโดย:งานโสตฯ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้แต่ละสถานศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน และเป็นการเตรียมการรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 12:18 น.)

 

อบรมโครงการเพศวิถีรอบด้าน เพื่อสุขภาวะเยาวชนในสถานศึกษา

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์การเพธ(PATH)ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการอบรมโครงการเพศวิถีรอบด้าน เพื่อดสุขภาวะเยาวชนในสถานศึกษา ให้กับคุณครูทุกท่านระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสมเด็จ ๙๑ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 12:17 น.)

 

พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม พร้อมตัวแทนนักเรียน ๓ คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกรียติ เมื่อวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:พระครูใบฎีกามงคล  อคฺคธมฺโม

พระครูใบฎีกามงคล  อคฺคธมฺโม พร้อมตัวแทนนักเรียน ๓ คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกรียติ
เพื่อนำเอาประสบการณ์มาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒ เมื่อวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ  โรงแรมวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล  เฮาส์  กรุงเทพฯ   

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:03 น.)

 

การบรรยายการจัดการศึกษาในรายวิชา IS

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้จัดการบรรยายการจัดการศึกษาในรายวิชา IS เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในการเรียนการสอนในรายวิชา IS ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 01:38 น.)

 

ประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนจัดประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผนการจัดการการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษาที่ 1   ณ ห้องนิทรรศการผลงานและเกียรติยศของโรงเรียน ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 06:02 น.)

 

คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ขอเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

 

คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ กรุงเทพมหานคร ขอเยี่ยมชมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมสมเด็จ ๙๑

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:56 น.)

 

จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557


ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมสมเด็จฯ 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:28 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ลงทะเบียนออนไลน์
ผลงานนักเรียน
แบบสำรวจข้อมูล
นักเรียนต้องการให้มีบริการพริ้นงานในห้องสืบค้นข้อมูล ICT มากน้อยเพียงใด