Get Adobe Flash player
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday338
mod_vvisit_counterThis week2322
mod_vvisit_counterThis month5385
mod_vvisit_counterAll257604
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นในวันพฤหัสที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติติคุณและจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 03:27 น.)

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการเพาะเมล็ดกล้ารักษารากเดิม เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการเพาะเมล็ดกล้ารักษารากเดิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด   สุราษฎร์ธานี 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:13 น.)

 

พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโมพร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
ภาพโดย:พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดค่านิยมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม ความสามัคคีในชุมชน เมื่อในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดย...สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโมพร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม “กบจูเนียร์ ปี ๖” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
ภาพโดย:พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ส่งทีมตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี ๖ (กบจูเนียร์ Road Show) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิตงานสารคดี เทคนิควิธีการเลือกเรื่องให้ตอบโจทย์กับหัวข้อและสอนวิธีการเล่าเรื่องนำเสนอเนื้อหาให้โดนใจผู้ชม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตำบล ตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดย...บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด (ผู้ผลิตรายการ “กบนอกกะลา”) 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 03:13 น.)

 

พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโมพร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม Gen A ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ส่งโครงงานภารกิจจิตอาสา พัฒนาสังคม ถวายองค์ภูมินทร์ ตามโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย “จิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ซึ่งผลปรากฏว่า ทีมตัวแทนนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๘ ทีมสุดท้าย ตัวแทนจากภาคใต้ เข้าร่วมค่ายอบรมพิเศษ “Gen A Workshop” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Viva Hotel อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 03:37 น.)

 

พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ภาพโดย:งานโสตฯ 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสดงความกตัญญูกตเวที ยึดมั่นในการกระทำความดีมีค่านิยมที่ดีงาม และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านอวยชัย อินทร์นาค ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ทุกระดับชั้นเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 03:28 น.)

 

คณะติดตามและประเมินผลการเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ภาพโดย:งานโสต

คณะติดตามและประเมินผลการเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี๒ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ภาพโดย:งานโสต 

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรยุวชนคนดีสุราษฎร์ธานี ๒ และชี้แจงรายละเอียดกำหนดการให้นักเรียนทราบ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 04:40 น.)

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖

 

ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับทราบผลการพัฒนา และร่วมแก้ปัญหานักเรียนทั้งทางด้านการเรียน และความประพฤติของนักเรียน เมื่อวันที่๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการเรียนสอนในรายวิชาว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)

 

ภาพโดย:ครูเจนรวุฒิ

  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้จัดการเรียนสอนในรายวิชาว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยจัดให้มีการเรียนสอนในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
บทความ อื่นๆ ...