Get Adobe Flash player
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday169
mod_vvisit_counterYesterday249
mod_vvisit_counterThis week169
mod_vvisit_counterThis month169
mod_vvisit_counterAll195862
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ร่วมกันถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกันจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 05:50 น.)

 

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ภาพจาก:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับทราบผลการพัฒนา และร่วมแก้ปัญหานักเรียนทั้งทางด้านการเรียน และความประพฤติของนักเรียน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556
 

ชมรมต้นกล้าประกายเพชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ศรีสมนึกบำรุงธรรม


ภาพโดย:ชมรมต้นกล้าประกายเพชร
ชมรมต้นกล้าประกายเพชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรม กล้านำ กล้าทำดี กล้าอาสา ด้านศาสนา ได้เดินทางไปร่วมทอดกฐิน(เป็นเงินจำนวน 7,500 บาท)  ณ  สำนักสงฆ์ศรีสมนึกบำรุงธรรม  ตำบลทุ่งเตาใหม่  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 10  พฤศจิกายน  2556

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:44 น.)

 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.3/1 และ ม.3/8 ประจำปีการศึกษา 2556


ภาพโดย:ครูเสกสรร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.3/1 และ ม.3/8 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อการส่งเสริมและกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์  ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนมุ่งสร้างสรรค์จุดประกายความคิดให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556   ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
 

พิธีถวายความอาลัย ส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่สวรรคาลัย


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดพิธีถวายความอาลัย ส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่สวรรคาลัย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ประทานอนุญาตให้โรงเรียนใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่ออาคารเรียน ตลอดจนตราประจำพระองค์เป็นสัญลักษณ์ใช้ในงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดมา  วันที่ 31 ตุลาคม 2556   อาคารสมเด็จฯ 84 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2013 เวลา 03:27 น.)

 

เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี


ภาพโดย:สาระสังคมฯ
นายบัญญัติ  สุขขัง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนายวิรัช  เศวตศิลป์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  นางพรทิพย์  ศรีประพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  กรรมการสถานศึกษา  และพระครูใบฎีกามงคล  อคฺคธมฺโม  เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 06:57 น.)

 

พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลครูสอนธรรมศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖


ภาพโดย:สาระสังคมฯ
พระครูใบฎีกามงคล  อคฺคธมฺโม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้เข้ารับรางวัลครูสอนธรรมศึกษาดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๖  (ครูผู้สอนให้นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษามากที่สุดในภาคใต้)  จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖    วัดสามพระยาวรวิหาร  กรุงเทพ 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 06:42 น.)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3 ตุลาคม 2556    โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 04:14 น.)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 6


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe  Captivate 6  ระหว่างวันที่  7 - 8  ตุลาคม  2556    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 04:13 น.)

 

การประกวดสื่อคุณธรรม(VDO)เรื่องสั้นระดับประเทศ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม 9

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 07:04 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
แบบสำรวจข้อมูล
คุณมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด?