Get Adobe Flash player
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday441
mod_vvisit_counterThis week16
mod_vvisit_counterThis month5819
mod_vvisit_counterAll258038
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

รองฯพรทิพย์ ศรีประพันธ์ มอบเกียรติบัตร/โล่/เงินรางวัล แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ


ภาพโดย:งานวิชาการ

รองฯพรทิพย์  ศรีประพันธ์  มอบเกียรติบัตร/โล่/เงินรางวัล แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:59 น.)

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
ภาพจาก:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รวมถึงสืบสานกิจการลูกเสือไทยให้คงอยู่สืบไป ในระหว่างวันที่  29-31 มกราคม 2557 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:38 น.)

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ และ วิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ภาพโดย:ครูอุไรภรณ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ และ วิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) จังหวัดปทุมธานี
 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ภาพโดย:ครูวิศรุต
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รวมถึงสืบสานกิจการลูกเสือไทยให้คงอยู่สืบไป ในระหว่างวันที่  29-31 มกราคม 2557 ค่ายเขตอุดมศักดิ์  อ.เมือง จ.ชุมพร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:56 น.)

 

กิจกรรมค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ กิจกรรมค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจัดกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณไม้และข้อมูลท้องถิ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อนักเรียนได้เห็นคุณค่าและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณไม้และวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบไป ในวันที่ 29 -31 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:49 น.)

 

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ภาพโดย:งานโสตฯ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายความอาลัยและส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยและน้อมรำลึกถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ประทานแก่โรงเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556   อาคารสมเด็จฯ 84 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:50 น.)

 

กิจกรรมติวเข้ม O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมติวเข้ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ วันที่ 29-31 มกราคม 2557

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:50 น.)

 

งานวันครู “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”


ภาพโดย : งานโสตฯ
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมงานวันครู เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน และรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 06:35 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557


ภาพโดย:งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Merry Christmas จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้ารับศีลรับพรจากพระอาจารย์  จากนั้นผอ.บัญญัติ  สุขขัง จับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน คุณครูและบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที เล่นเกมและแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2556

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 09:02 น.)

 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โครงการแนะแนวอาชีพเมืองคนดี แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 
ภาพจาก : งานโสต ฯ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โครงการแนะแนวอาชีพเมืองคนดี  แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานต่าง ๆ  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 03:49 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...