Get Adobe Flash player
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการทดสอบ PISA ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ในวันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday134
mod_vvisit_counterYesterday466
mod_vvisit_counterThis week1985
mod_vvisit_counterThis month600
mod_vvisit_counterAll188013
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รูปภาพ ตารางสอบ PISA
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
... อ่านเพิ่มเติม...

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 
ภาพจาก : งานโสตฯ
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2556  วันที่ 7 สิงหาคม 2556    พื้นที่ด้านหน้ากองบังคับการกองกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 14:36 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เข้ารับมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการคุรุธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๕๖

  

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  เข้ารับมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการคุรุธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ณ อาคารบุญธรรมสภาพัฒนานุสรณ์ ๗ วัดพัฒนาราม ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 08:26 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชรในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชรในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด จากสภากาชาดไทย โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานในงานฯพร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
 

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

   คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนรัษฎา  อำเภอรัษฎา และโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 07:37 น.)

 

การแข่งขันกีฬาคณะสี ประกายเพชรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
  การแข่งขันกีฬาคณะสี  ประกายเพชรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ระหว่างวันที่ 26 31  สิงหาคม 2556 โดยมีนายฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 07:42 น.)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนกิจกรรมลูกเสือ


ภาพโดย : งานโสตฯ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนเป็นการทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:07 น.)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ภาพโดย : งานโสตฯ
นายบัญญัติ สุขขัง (ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสยามธานี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:28 น.)

 

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นที่ ๑)

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
  การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสยามธานี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:43 น.)

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2556


ภาพโดย : งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้เข้าร่วมและจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสนามกีฬาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:15 น.)

 

การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒   

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:01 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บริหารโรงเรียน
สาระน่ารู้อาเซียน
แบบสำรวจข้อมูล
คุณมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด?