Get Adobe Flash player
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดการแข่งขันกีฬาสี ในวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม : เริ่ม16/01/56
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week1288
mod_vvisit_counterThis month6175
mod_vvisit_counterAll185873
ผู้ใช้งานขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่:โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

   คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนรัษฎา  อำเภอรัษฎา และโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 07:37 น.)

 

การแข่งขันกีฬาคณะสี ประกายเพชรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
  การแข่งขันกีฬาคณะสี  ประกายเพชรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ระหว่างวันที่ 26 31  สิงหาคม 2556 โดยมีนายฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 07:42 น.)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนกิจกรรมลูกเสือ


ภาพโดย : งานโสตฯ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนเป็นการทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:07 น.)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ภาพโดย : งานโสตฯ
นายบัญญัติ สุขขัง (ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสยามธานี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:28 น.)

 

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นที่ ๑)

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
  การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสยามธานี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:43 น.)

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2556


ภาพโดย : งานโสตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้เข้าร่วมและจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสนามกีฬาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:15 น.)

 

การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 
ภาพโดย : งานโสตฯ
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒   

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:01 น.)

 

ผลการประเมินห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

 
ภาพโดย : งานอาคารสถานที่

ด้วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ประเมินห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น จึงมีการ สรุปคะแนนรวมกันระหว่างห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปรากฏผลดังนี้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 08:44 น.)

 

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


ภาพจาก:งานวิชาการ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:42 น.)

 

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


ภาพโดย : งานโสตฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556  วันที่ 2 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:37 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บริหารโรงเรียน
สาระน่ารู้อาเซียน
แบบสำรวจข้อมูล
คุณมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด?