Get Adobe Flash player

ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (ที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน)

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,,มส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (ที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน)
มีรายชื่อแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คลิกดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิกดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คลิกดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกดูรายชื่อ

 หมายเหตุ : หากนักเรียนดูข้อมูลไม่ได้ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรม อ่านไฟล์ .PDF

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 06:23 น.)

 

โครงการ "ส่งเสริมรักการอ่าน ผ่านสื่อนิทาน พี่น้องสานสัมพันธ์"

 โครงการ "ส่งเสริมรักการอ่าน ผ่านสื่อนิทาน พี่น้องสานสัมพันธ์"  ณ โรงเรียนบ้านท่าเพชร  ระหว่างวันที่ 7 - 17 กันยายน 2554

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:22 น.)

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สนันสนุนปัจจัยและน้ำเดื่มในการแก้ปัญหาอุทกภัย

 ทางโรงเรียนได้ให้การสนันสนุนปัจจัยและน้ำดื่มในการแก้ปัญหาอุทกภัย โดยได้รับการสนับสนุน น้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ได้ทำพิธีมอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 05:32 น.)

 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย
คลิกอ่านประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2011 เวลา 09:41 น.)

 

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ๘๔ พรรษา ถวายพ่อหลวง

 ชุมนุมต้นกล้าประกายเพชร ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ๘๔ พรรษา ถวายพ่อหลวง ณ วัดเขาพระนิ่ม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  วันที่ 1 ตุลาคม 2554

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 08:41 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
สาระน่ารู้อาเซียน