วงดนตรีไทยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เข้าร่วมแสดงงานมหรสพมสโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาพโดย:งานโสตฯ)