โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒เป็นสนามแข่งขันฟุตบอล ลีลาศ และแอโรบิก ให้กับกีฬาบุคลากร การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์" ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)