คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)