โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ ญสส ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมกับมอบทุนการศึกษา ญสส. ให้แก่นักเรียนความประพฤติเรียบร้อย ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)