กิจกรรมอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ ให้แก่คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
(ภาพโดย:งานโสตฯ)