คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู และพิธีมาลาบูชาคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)