โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๘ สาขาภาษไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)