อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ "ICT น้อย ร้อยดวงใจ เพื่อเทคโนโลยี" วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)