คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ยาวและตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันพระ ตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)