กิจกรรม "TARO to School" ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน ในแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)