กิจกรรมกีฬาคณะสี ประกายเพชรเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกี่ฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)