ผู้บริหารมอบรางวัลและเกียรติบีตรให้นักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมต่างๆในวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)