กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในเยาวชนและประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)