การตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ระดับยอดเยี่ยม โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)