คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีงานเกษียญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้คุณครูสมมณฑ์ หงษ์เกิด ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)