ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักการภารโรง) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)