คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับครูปฐมพงศ์ ตรียวง ครูบรรจุใหม่ เพื่อเข้ามาปฎบิติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:ศุนย์คอมฯ)