พิธีแสดงมุทิตาจิตส่งครูนิรันดร์ โอ่ทอง เพื่อย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดสมหวัง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)