คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คุณครูมนัส สายแก้ว ย้ายจากโรงเรียนเกาะสมุย และคุณครูจรรจิรา บัวจันทร์ ย้ายจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อเข้ามาปฎบิติหน้าที่ ครูผู้สอน ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาพโดย:งานโสตฯ)