พิธีแสดงมุทิตาจิตส่งครูกรวีร์ ข่าทิพพาที เพื่อย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)