งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเพื่อนเดือนละบาท ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน ให้แก่เด็กชายสารยุทธ์ สุทธิรักษ์ ชั้นม.๓/๒ และนางสาววิภาวรรณ ไทยทอง ชั้นม.๖/๑ (ภาพโดย:งานโสตฯ)