ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาด ณ ใต้ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)