ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมการขึ้นทะเบียนนำปลด ทหารกองหนุน นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพโดย:ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)