กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดติวธรรมศึกษา ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑

(ภาพโดย:งานโสตฯ)