คณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)