โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
(ภาพโดย:งานโสตฯ)