พิธีแสดงมุทิตาจิตส่งรองภานุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร และรองดำหริ จันทชูโต ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาพโดย:งานโสตฯ)