พิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)