โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฝึกซ้อมและสันทนาการ (อาคารโดม) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑

(ภาพโดย:งานโสตฯ)