ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม โครงการ "คนคงกระพัน ควันไม่เข้า" ให้แก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ภาพโดย:งานโสตฯ)