กิจกรรมค่ายลูกเสือและกิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร หน่วย "อาณาจักรศรีวิชัย" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)