พิมพ์กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือแบบบูรณาการ หลักสูตรหน่วย "วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต และสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
(ภาพโดย:งานโสตฯ)หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 356