กิจกรรมค่ายวิชาการติว O-Net และการสอนเสริม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ในวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ภาพโดย:งานโสตฯ)