กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
(ภาพโดย:งานโสตฯ)