กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "มหัศจรรย์การอ่าน เชื่อมจินตนาการไปกับหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ภาพโดย:งานโสตฯ)