กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ บริเวณใต้อาคารสมเด็จฯ ๘๔ (ภาพโดย:งานโสตฯ)