พิมพ์ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์และรองฯศรุต ทิพย์รักษามอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนในการประกวดสมุดบันทึกการอ่านโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสานปณิธานความพอเพียงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
(ภาพโดย:งานโสตฯ)


 

ผลการประกวดสมุดบันทึกการอ่าน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชมเทศ ม. 1/7

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชนะเลิศ
เด็กชายอศิระ ศรีวิสุทธิ์ (2/6)


รองชนะเลิศอันดับ1
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ลอดคูบอน (2/6)


รองชนะเลิศอันดับ2
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีเมือง (2/8)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ศศิประภา.  ชูเมฆ. 3/6   
                           

นภสร.  กอบวัฒนกุล.3/6   
             

ฑิตยา.   ทองชะอม. 3/6


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

น.ส.กัญญพิชญ์ ศรีงาม


นายภาณุ ต้อยแก้ว


นายชัยสิทธิ์ ไชยสอาด


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชนะเลิศ
นางสาวศิริวรรณ วิชัยดิษฐ์ (5/2)


รองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวรัชนีกร พุฒพิทักษ์ (5/3)


รองชนะเลิศอันดับ2
นางสาวปิยะธิดา ปิ่นธานี (5/3)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชนะเลิศ
นางสาวพิชญ์สินี พรหมมนตรี ม.6/3


รองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวณัฐกานต์ เรืองดุก ม.6/2


รองชนะเลิศอันดับ2
นางสาวอริสรา สว่างแสง ม.6/5

 

 

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 397