ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ และรองผอ.ศรุต ทิพย์รักษา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาคใต้ ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการแข่งขันครั้งนี้ได้คะแนนเป็นอันดับ ๗ ของภาคใต้
(ภาพโดย:งานโสตฯ)

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๓ คน

                                            เด็กชายอศิระ ศรีวิสุทธิ์ ชั้น ม.๒/๖

                                             เด็กหญิงนภสร กอบวัฒนกุล ชั้น ม.๓/๖

                                             เด็กหญิงศศิประภา ชูเมฆ ชั้น ม.๓/๖