ค่ายครูสร้างชาติ และ Road Map เยาวชนสร้างชาติ จัดโดย นสช.๙ และ NBI Youth Club ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ๒ 
(ภาพโดย:สภานักเรียน)