1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารนักเรียน
  3. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ข่าวสารรับสมัครงาน
next
prev

กิจกรรมนักเรียน

                                   อาคาร ๔                        ห้องพยาบาล (อยู่ทางปีกซ้าย)

 

ห้องแนะแนว (อยู่ทางปีกซ้าย)

                 ห้องสมุดกาญจนาภิเษก (อยู่ทางปีกซ้าย)

 

                        บริเวณในห้องสมุดกาญจนภิเษก


                        บริเวณในห้องสมุดกาญจนาภิเษก

 


ห้องโสตทัศนศึกษา (อยู่ทางปีกขวา)

 

ห้องโสตทัศนศึกษา (อยู่ทางปีกขวา)
 ศูนย์การเรียนภาษาไทย (อยู่ทางปีกขวา ชั้น 3)  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อยู่ทางปีกขวา ชั้น 4)
 ห้องระดับ ม.6 (อยู่ทางปีกซ้าย ฃั้น 4)  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อยู่ทางปีกซ้าย ชั้น 3)
 กลุ่มสาระต่างประเทศ (อยู่ทางปีกซ้าย ชั้น 3)  ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (อยู่ทางปีกซ้าย ชั้น 2)
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อยู่ทางปีกซ้าย ชั้น 2)